Stappenplan zwembadonderhoud

Om het zwemwater helder en gezond te houden dient u de volgende stappen minimaal 1x per week, in onderstaande volgorde uit te voeren.

1. Het stofzuigen van uw zwembad
2. Skimmer- en pompmandjes ledigen
3. Terugspoelen van het zandfilter (volledige cyclus)
4. Meten van de chloor en pH waardes en indien nodig corrigeren
5. Vetrand reinigen met een vetrandreiniger of Pool'Gom

Wanneer de chloor- en pH waarden niet goed zijn, dient u deze te corrigeren en de volgende dag opnieuw te meten.
Deze stappen herhaalt u dagelijks tot de waarden weer op het goede niveau zijn.

Terugspoelen van het zandfilter

Het zandfilter filtreert het zwemwater. Door dit proces wordt het zand vervuild. Om het zand weer te reinigen dient u het filter
terug te spoelen. Dit doet u door middel van de 6-wegklep bovenop het zandfilter.
LET OP! Als u de 6-wegklep bedient, dient u altijd de pomp eerst uit te schakelen anders kan de 6-wegklep kapot gaan.


Stappenplan:
- Zet de pomp uit en draai de 6-wegklep 180 graden op de backwash stand
- Zet de pomp weer aan en laat deze 2-3 minuten spoelen
- Vervolgens zet u de pomp weer uit en draait u de 6-wegklep naar de recirculatie stand
- Zet de pomp weer aan en na 15 seconden weer uit
- Draai de 6-wegklep naar de rinse stand
- Zet de pomp aan en na 15 seconden weer uit
- Draai de 6-wegklep terug naar de filter stand
- Zet de pomp weer aan

Terugspoelen dient u minimaal 1x per weel te doen, het liefst ná het stofzuigen omdat het filter dan extra is bevuild.

Wanneer de druk in uw zandfilter te hoog is (dit is af te lezen op de manometer op de 6-wegklep, deze mag niet hoger zijn dan 1,5bar)
moet u ook terugspoelen.