FAQ

Veel gestelde vragen en antwoorden

Zeer regelmatig worden aan ons dezelfde vragen gesteld. Om u tijd en moeite te besparen hebben wij onderstaand een selectie gemaakt van de meest gestelde vragen.

Staat uw vraag er niet tussen of gaven de onderstaande oplossingen geen resultaat dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Dat is mogelijk per e-mail, telefoon of via WhatsApp!

Volg ons ook op Facebook, LinkedIn en Instagram!

Vraag: Wat zijn de juiste chloor- en pH-waardes?

Antwoord: de pH-waarde moet zich bij voorkeur tussen de 7.0 en 7.2 bevinden, echter is een waarde tussen de 7.0 en 7.6 acceptabel. De chloor waarde dient zicht tussen de 1.0 en 1.5 mg/l te bevinden. Zorgt u er overigens voor dat u altijd eerste de pH-waarde op peil is alvorens u de chloorwaarde gaat corrigeren!

Vraag: Het water in het zwembad is groen, wat moet ik doen?

Antwoord: Vergewist u zich ervan dat het water inderdaad groen is en dat het niet de wanden van het bad zijn die groen zijn. Hiervoor schept u met een helder glas wat water uit het bad. Groen water ontstaat in 60% van de gevallen doordat er te weinig chloor in het water zit.

Oplossing: Controleer de pH en chloorwaarde en spoel ca. 5 minuten (of langer zolang u nog geen helder water door het zichtglas ziet) het zandfilter terug. Corrigeer de pH en chloorwaardes waar nodig. Altijd eerst de pH op peil brengen!

In de overige 40% van de gevallen ontstaat groen water door overchlorering of het te kort verversen van het zwemwater (d.w.z. niet wekelijks terugspoelen) Indien de chloorwaarde boven de 1.0/1.5 mg/l is en het water is groen, dan heeft u hoogstwaarschijnlijk een te hoge gebonden chloor concentratie of een te hoog cyanuurzuurgehalte. Dit kunt u vaak niet zelf oplossen. Deze waardes kunnen wij echter voor u controleren en corrigeren.

Vraag: Het zwembad is groen, wat nu?

Antwoord: Vergewist u zich ervan dat het bad inderdaad groen is en dat het niet water is wat groen is. Hiervoor schept u met een helder glas wat water uit het bad. Groene aanslag kan ontstaan door een (tijdelijke) lage chloorwaarde, denk aan bijvoorbeeld hevige regenbuien, of door dode filtratiepunten.

Oplossing: Groene aanslag verwijderen met een zwembadborstel of een doek en de chloorwaarde op peil houden

Vraag: Het water in het bad is mistig/melkachtig, hoe is dit te verhelpen?

Antwoord: Bij niet helder (mistig) water is het vaak het probleem dat er onvoldoende vlokmiddel wordt toegepast.

Oplossing: Stop een blokje Goldifloc in de skimmer en laat de installatie 24 uur filtreren. Na deze 24 uur spoelt u het filter terug en herhaalt u, indien nodig de vorige stappen.

Toelichting: Een vlokmiddel wordt opgeslagen in het zandfilter en vormt als het ware een laagje op het zand of glas. Dit laagje bindt zeer fijne deeltjes waardoor ze door het filter worden opgevangen.

Wanneer u het filter terugspoelt, bent u het vlokmiddel kwijt en dient u het opnieuw toe te voegen als het gewenste resultaat niet is behaald. Wij adviseren u om tijdens het zwemseizoen maandelijks preventief een vlokmiddel toe te passen

Vraag: Mijn zwembadpomp staat wel aan maar verpompt geen water. Wat nu?

Antwoord: In geval van dit probleem zijn er 3 mogelijke oorzaken.

Oorzaak: Het zandfilter is verstopt, de druk van de manometer is >10

Oplossing: Spoel het zandfilter terug

Oorzaak: De pomp kan geen water aanzuigen. Het voorfiltermandje van de pomp en/of de skimmermandjes zijn verstopt.

Oplossing: Filtermandjes reinigen

Oorzaak: De pomp zuigt lucht aan of er zit lucht in de pomp.

Oplossing: Ontlucht de pomp.

 • Zet de pomp uit
 • Sluit de afsluiters voor de pomp (zodat dit water in een vacuüm blijft hangen richting het zwembad)
 • Draai de zeswegklep op “closed” (dan blijft het water van filter naar pomp ook in een vacuüm hangen)
 • Open de zwembadpomp en reinig het filter
 • Vul de zwembadpomp met water m.b.v. een emmer of tuinslang
 • Sluit de zwembadpomp en controleer of er geen vervuiling op de

O-ring zit voor een luchtdichte sluiting

 • Draai de zeswegklep op “circuleren”(op deze stand heeft u geen tegendruk van het zandfilter)
 • Zet pomp aan en open gelijktijdig 1 afsluiter

Wacht circa 2-3min en pomp behoort mooi te draaien, indien nodig de bovenstaande stappen herhalen. Heeft u meerdere afsluiters voor de pomp? Dan één voor één de afsluiters openen totdat de pomp weer mooi draait

Alles ontlucht…?

 • Zet de pomp uit
 • Draai de zeswegklep op juiste stand (bv: filteren)
 • Zet de pomp weer aan